Дистанційне навчання


Завдання на самостійне опрацювання


----------------------------------------------------------------------------------------------
27.05.2020
 
1) 6 клас - повторення вивченого п. 8 - 14 ст. 37 - 60.

------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2020

1) 8 клас - повторення вивченог п. 9 - 13 ст. 36 -53.
Виконати тест : код доступу 8674190

2) 9 клас - Глобальні проблеми людства п. 47 -49 ст. 222-230. 
Виконати тест : код доступу 6083946

3) 6 клас - повторення вивченого п. 1 -7 . ст.  17 - 37.
Виконати тест : код доступу 4029402

4) 7клас - повторення вивченого п. 1 -11. ст.4 -40.
Виконати тест : код доступу 3042117


-------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2020

1)7 клас - п.62-63 ст. 246-253

Виконати тест : код доступу 6237702


--------------------------------------------------------------------------------------------------
21.05.2020

1) 8 клас - п.1-8.(повторення вивченого) ст.3-32.

Виконати тест : код доступу 4551688


------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.05.2020

1) 6 клас- підсумкова контрольна робота
код доступу: 3793650


---------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.05.2020

1) 8 клас- підсумкова контрольна робота
код доступу 844325

2) 9 клас-підсумкова контрольна робота
код доступу

3) 6 клас - повторення вивченого, підготуватися до підсумкової контрольної роботи п.29-55 ст.116-217

4) 7 клас-підсумкова контрольна робота
код доступу 783173

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2020
1) 7 клас - п. 5-61 ст. 228-243 . Пр.роб. № 12 ( закінчення_) ст. 243.
Д/з.: підготуватись до контрольної роботи ст.219-243.----------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.05.2020
1) Географія 8 клас, тема «Природа й населення свого адміністративного регіону»

.

Оскільки, це останній розділ у курсі географії 8 класу, який носить узагальнюючий характер, 

то пропоную учням підготувати мультимедійну презентацію або створити веб-сайт за допомогою 

ресурсу GoogleСайти з теми «Природа та населення Житомирської області» відповідно до плану: 


1.    Географічне положення Житомирської області. 
2.    Історія формування і розвитку Житомирської області.
3.    Сучасний адміністративно-територіальний устрій Житомирської області.
4.    Особливості природних умов і ресурсів Житомирської області: 
4.1.    Тектонічна будова
4.2.    Рельєф
4.3.    Корисні копалини
4.4.    Клімат 
4.5.    Внутрішні води
4.6.    Ґрунти
4.7.    Рослинність 
4.8.    Тваринний світ
5.    Природокористування. Об’єкти природно-заповідного фонду.
6.    Екологічні проблеми Житомирської області.
7.    Населення Житомирської області: 
7.1.    Чисельність населення 
7.2.    Природний та механічний рух
7.3.    Статево-вікова структура населення
7.4.    Розселення населення по території області
7.5.    Мовний, національний, етнічний та релігійний склад населення
7.6.    Трудові ресурси і зайнятість населення 
Вимоги до презентації: 
1.    Презентація має мати титульний слайд із зазначенням теми і її виконавця.
2.    Кожний пункт (підпункт) плану це один-два слайди. 
3.    Слайд має бути підписаний: угорі – пункт плану, карта (якщо є), зображення, діаграми і т.д., головна текстова інформація (1-2 речення). 

Текстова та статистична інформація має бути актуальною (2018, 2019, 2020 роки).

 УВАГА!!! Текстова інформація на слайді має бути чітка (не копіюємо великий масив інформації і вставляємо на слайд).

Роботу надіслати мені на електронну  адресу: inna.koka@gmail.com

 до 17.05.2020


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.05.2020

1) 6 клас - Тематичне оцінювання

Виконати тест : код доступу 232946
Тест пройти до 17.00


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.05.2020

1) 7 клас п. 59-60 ст. 228- 238. Пр.роб.№12 ( продовження) ст. 238


Виконати тест : код доступу 639106--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.05.2020

1) 8 клас п.63 ст.251-253.

Завдання № 1-5 виконати письмово в робочих зошитах та вислати на електронну адресу:inna.koka@gmail.com

На наступний урок підготуватись до тематичного оцінювання ст. 242-253.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.05.2020

1) 6 клас - Дослідження : " Розробка міні - проекту з утилізації побутових відходів" ст. 250.
Роботи вислати на електронну адресу:inna.koka@gmail.com--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2020

1) 8 клас п. 61-62 ст. 246-250; ст. 248 завання № 1-5 виконати письмово  і надіслати мені на електронну адресу:inna.koka@gmail.com

2) 9 клас п. 45-46 ст. 211- 220 
Виконати тест : код доступу 618558


3) 6 клас ст. 248- 250.Виконати тест:код доступу 487687


4) 7 клас п. 58 ст. 223-227. Пр. роб. № 12(продовження)Виконати тест:код доступу 758584-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2020
 1) 8 клас п. 60 ст. 242-244
Виконати тест : код доступу - 867482

--------------------------------------------------------------------------------------------------
29.04.2020

1) 6 клас п. 61 ст. 242-247. Пр. робота № 9 ст. 247.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.05.2020

1) 8 клас - узагальнення по темі "Населення світу та України".

Виконати завдання : код доступу 863429


2) 9 клас - п. 44 ст. 206 - 210
https://www.youtube.com/watch?v=SVERq_sUHYE
https://www.youtube.com/watch?v=l-tnoboSK0Y
Ознайомтеся із рейтингом університетів світу :https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2019
Виконайте тест: код доступу 4016903) 6 клас п. 60 ст. 236 - 241.
4) 7 клас - п. 57 ст. 219 - 223. Пр.робота № 12 ( початок ) ст. 222.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2020 

1) 7 клас - Узагальнення по темі "Євразія".

Виконати підсумкову роботу : код доступу 119694


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.04.2020

 1) 8 клас- п. 59 ст.238-240. Підготуватись до узагальнення по темі : "Населення світу та України" ст. 200 - 240.Виконати тест : код доступу 198841


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.04.2020

1) 6 клас - п. 59 ст.233-235. Завдання № 4 зробити письмово в робочих зошитах.

https://www.youtube.com/watch?v=CAkcEFj7lJQ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2020

1) 7 клас - Пр.роб.№10 ( закінчення) ст. 170-216.

Дослідження на тему : "Здійснення уявної подорожі уздовж 50-ї паралелі : складання карти маршруту з позначенням країн , природних об'єктів та природних комплексів".
 Свої дослідження скиньте мені на електронну адресу: inna.koka@gmail.com

Д/З. Підготуватись до узагальнення по темі  "Єврвзія" п. 42-56 ст. 170-216.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.04.2020

1) 8 клас - п. 58 ст. 235-237

https://www.youtube.com/watch?v=WxajNJe9iFw
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.04.2020

1) 6 клас п. 58 ст. 227-230. Пр. роб. № 7 "Складання опису одного з природних компонентів своєї місцевості за типовим планом".

План характеристики природних компонентів:

1. Географічне положення території.
2. Геологічна будова, корисні копалини і рельєф.
3. Клімат (кліматичні пояси і області, середні температури січня і липня, амплітуда температур, середньорічна кількість опадів, коефіцієнт зволоження, річна сума температур вище +10°С, придатність природних умов для сільськогосподарського використання території).
4. Ґрунти, рослинний та тваринний світ.
5. Екологічні проблеми території.

Практичну роботу перешліть мені на електронну адресу  : inna.koka@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.04.2020

1) 8 клас - п. 57 ст. 232-234

2) 9 клас - п. 43 ст. 203-205

https://drive.google.com/file/d/16VeG6m867xPSb1yYE1nXm6Ejl2eZCaZv/view?u...

Виконати тест: код доступу 865312


3) 6 клас - п. 57 ст. 224-22657
4) 7 клас п.56 ст.213-216. Пр.робота № 10 (закінчення)
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2020

1) 7 клас - п. 52-55 ст. 204-213

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.04.2020

1) 8 клас - п. 56 ст.229-231.
https://www.youtube.com/watch?v=GDNl3JRdj1M


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.04.2020

1) 6 клас - п. 56 ст.221-223
https://www.youtube.com/watch?v=S4tPjrj6tfo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.04.2020

1) 8 клас - п. 55 ст. 226-228.
https://www.youtube.com/watch?v=UjtzwtloxLg

2) 9 клас - п. 42 ст. 199-203.
Дати письмові відповіді на запитання ст. 203

3) 6 клас - п. 54-55 ст. 221-220
Виконати завдання ст.220 : "Попрацюй в групі" та "Шукай в інтернеті"

4) 7 клас - п. 51-52 ст.199-204

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.04.2020

1) 7 клас - п. 49-50 ст.191-198
Практична робота №10 ( продовження) ст. 198
https://www.youtube.com/watch?v=I0Rx-zwtHYs

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.04.2020

1) 8 клас - п. 54 ст. 223-225
Дати відповіді на запитання після парграфа--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.04.2020

1) 6 клас - п. 51-53 ст.200-210
 https://naurok.com.ua/prezentaciya-bolota-pidzemni-vodi-6-k…
Виконати завдання і запитання для самоконтролю навчальних досягнень ст.211(письмово в робочих зошитах).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 30.03.2020.

1). 8 клас - п. 51-52 ст. 213-223.

2) 9 клас - п.41 ст.195-198.
Виконати тест: код доступу 907293

3) 6 клас - п.49-50
Практична робота №7 (продовження) ст. 1954) 7 клас - п.46-49 ст.182-190
Практична робота№11 ст. 190 ( діаграми ст. 187)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.20

7 клас п.42 ст. 170-173.
Практична робота №10 ( початок).

https://drive.google.com/open?id=16krD10DuyE4T29RXoCEHaRq6vfq2sTI1


16.03.20

8 клас п. 48- 49 ст.200-209
Практична робота №12 ст. 209, виконати в робочих зошитах.

9 клас п. 40 ст.192- 198
Виконайте тест: Код доступу 684257

6 клас п. 47 ст. 183-186

https://drive.google.com/open?id=1fzyrkZXdcf5xvxWcAVgjPTYcbgqEl7DP


7 клас п. 43 ст. 174-176
Практична робота № 10 ( продовження) ст.176
18.03.20

6 клас п. 48 ст. 187- 190
Практична робота № 7 ст. 191
https://drive.google.com/open?id=182gZ_BmS0r8AOjC45n1V-48arAfUEN7q

19.03.20

8 клас п.50 ст. 209-221
Виконати тестКод доступу 690122

20.03.20

7 клас п. 44-45 ст. 177-181.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.03.20
Перегляньте відеофрагменти: 
https://www.youtube.com/watch?v=TGi8ZMI3uY8

Розгадай кросворд "Євразія"
https://learningapps.org/watch?v=pv1jx1i0a01

Ознайомтеся з першими трьома навчальними відео за посиланням http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-04/.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Немає коментарів:

Дописати коментар